Obavještenje o novim transakcionim računima za uplate indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO

Obavještenje o novim transakcionim računima za uplate indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO otvorenih kod ASA Banka d.d. Sarajevo.

ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo obavijestila je Upravu za indirektno oporezivanje (u daljem tekstu: UIO) da će dana 30.11.2022. godine biti izvršena statusna promjena pripajanja ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo, ASA Banci d.d. Sarajevo.

Ovim putem Vas obavještavamo da će brojevi transakcionih računa za uplatu indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO, objavljeni u Pravilniku o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO (“Službeni glasnik BiH”, broj 21/20 i 23/20), prethodno otvoreni u ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo, biti zamijenjeni novim transakcionim računima za uplatu, koji su na raspolaganju poreskim obveznicima i ostalim fizičkim i pravnim licima počev od 05.12.2022. godine, a kako slijedi:

Naziv računa Aneks
Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO
Računi za uplatu koji su otvoreni u ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo

(do 30.11.2022.)

Novi računi za uplatu u ASA Banka d.d. Sarajevo

(od 05.12.2022.)

Račun za plaćanje obaveza po izvoznoj ili uvoznoj carinskoj prijavi IV 1401010310000975 1340010310000436
Račun za plaćanje obaveza pri uvozu i izvozu koje se ne naplaćuju na osnovu carinske prijave, po osnovu ostalih prihoda i taksi, kao i jednokratnih uplata V 1401010310001072 1340010310000533
Račun za plaćanje obaveza PDV-a, akciza i putarine na proizvode domaće proizvodnje VI 1401010310001169 1340010310000630
Račun za uplatu gotovinskog depozita u svrhu osiguranja duga VII 1401010310001363 1340010310000824

UIO će u što skorije vrijeme izvršiti i izmjenu Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO u dijelu koji se odnosi na uplatne račune iz gore navedenih aneksa.