Akciza na cigarete i duhan za pušenje u 2024. godini

22.12.2023 | Novosti

Odluka o specifičnoj i minimalnoj akcizi na cigarete i iznosu akcize na duhan za pušenje za 2024. godinu stupila je na snagu 21.12.2023. godine, nakoj što je usvojena na sjednici Upravnog odbora UIO. Više informacija možete pronaći u samoj Odluci.

Odluka spe. i min akciza na cigarete i duhan 2024