e-Carina

E-carina u okviru Uprave za indirektno oporezivanje podrazumijeva provođenje poslovnih procesa u oblasti carina elektronskim putem uz korištenje dostupnih informatičkih alata.

Očekuje se da koncept e-carina doprinese većoj efikasnosti carinske službe, ubrzanju provođenja carinskih procedura, dostupnost kvalitetnijih podataka, sprječavanju prijevara i krijumčarenja, jačanju carinskih kontrola i analize rizika, povećanju sigurnosti i zaštitu carinskog područja Bosne i Hercegovine i njenih građana.