Oslobađanje, povrat i umanjenje akcize

Od plaćanja akciza oslobođeni su sljedeći akcizni proizvodi:

  • a)  proizvodi koje se izvoze, na osnovu carinske isprave kojom se dokazuje da su proizvodi izvezeni iz BiH na propisan način;
  • b)  proizvodi koji se isporučuju u bescarinske prodavnice radi prodaje putnicima koji odlaze u inostranstvo;
  • c)  proizvodi koji se uvoze, unose ili primaju iz inozemstva, a koji su po carinskim propisima oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina.  Ovo oslobađanje odnosi se i na akcizne proizvode koji se uvoze za potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava i njihovog osoblja, po principu reciprociteta, ako je to regulisano međunarodnim ugovorima čiji je potpisnik BiH, kao i na uvoz za potrebe lica koja su po osnovu Opšteg okvirnog mirovnog sporazuma za mir u BiH i Aneksa uz taj sporazum, te ratifikovanih međunarodnih ugovora i konvencija, oslobođeni od plaćanja ove vrste poreza, pod uslovom da je BiH obavezana da obezbjedi da takvi proizvodi ne budu opterećeni indirektnim porezima;
  • d)  proizvodi koji se isporučuju diplomatskim i konzularnim predstavništvima i njihovom osoblju, po principu reciprociteta, a na osnovu akta Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (potvrda o reciprocitetu, odnosno potvrda da je oslobađanje predviđeno međunarodnim ugovorom);
  • e)  proizvodi koji se isporučuju licima koja su po osnovu Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i Aneksa uz taj sporazum, te ratificiranih međunarodnih ugovora i konvencija oslobođeni od plaćanja ove vrste poreza;
  • f)  gorivo za avione i brodove u međunarodnom saobraćaju;
  • g) uvoz i/ili isporuka alkohola koji se koristi kao repromaterijal za proizvodnju alkoholnih pića i voćne prirodne rakije, licu registrovanom kod UIO za proizvodnju istih.

Pravo na povrat uplaćene akcize imaju:

  • fizička i pravna lica koja koriste lož-ulje za zagrijavanje stambenih i poslovnih objekata i objekata za poljoprivrednu proizvodnju (staklenici i plastenici) imaju pravo na povrat akcize plaćene na lož-ulje pod uslovima propisanim zakonskim propisima kojima je regulisana ta oblast;
  • preduzetnik i pravna lica koja koriste alkohol za proizvodnju lijekova i/ili u medicinske svrhe, kao i etil alkohol koji koriste kao repromaterijal u proizvodnji sredstava za čišćenje i pranje, kozmetičkih proizvoda i ostalih proizvoda na koje se ne plaća akciza imaju pravo na povrat uplaćenog iznosa akcize;
  • pravno lice koje je izvezlo akcizne proizvode za koje je prethodno plaćena akciza ima pravo na povrat uplaćenog iznosa.