Obračunavanje i plaćanje akcize

Obračunavanje akcize vrši se na taj način što se količina proizvoda množi propisanim iznosom akcize po jedinici mjere.

Trenutak nastanka obaveze obračunavanja akcize i rokovi za plaćanje iste prikazani su u sljedećoj tabeli:

RB Obaveza obračunavanja akcize nastaje u trenutku Plaćanje akcize
1 Izdavanja računa proizvođača pri prvoj prodaji ili u trenutku isporuke proizvoda, ako je isporuka obavljena prije izdavanja računa U roku od 10 dana po isteku mjeseca u kojem je nastala obaveza obračunavanja
2 Uvoza akciznih proizvoda na teritoriju BiH, (osim za duhanske prerađevine, kao i alkoholna pića, voćne prirodne rakije i vina koja podliježu obavezi obilježavanja akciznim markicama) Rok za plaćanje uvoznih dažbina
3 Podnošenja zahtjeva za štampanje akciznih markica za duhanske prerađevine Trenutak preuzimanja akciznih markica
4 Preuzimanja akciznih markica za alkoholna pića, voćne prirodne rakije i vina;

 

U roku od deset dana po isteku mjeseca u kojem je došlo do izdavanja računa proizvođača pri prvoj prodaji ili u trenutku isporuke

proizvoda, ako je isporuka obavljena prije izdavanja računa

U slučaju uvoza ovih proizvoda u roku predviđenom za plaćanje uvoznih dažbina
5 Utvrđivanje manjka, koji se ne može pravdati višom silom U roku od 10 dana po isteku mjeseca u kojem je nastala obaveza obračunavanja
6 Rashodovanja (kalo, rastur, kvar i lom), iznad količine određene aktom Upravnog odbora koji će se zasnivati na općim trgovinskim principima U roku od 10 dana po isteku mjeseca u kojem je nastala obaveza obračunavanja
7 Korištenja akciznih proizvoda od strane proizvođača za vlastitu potrošnju U roku od 10 dana po isteku mjeseca u kojem je nastala obaveza obračunavanja