Uprava za indirektno oporezivanje potpisala Memorandum o razumijevanju sa Upravom za prihode i carine Velike Britanije

Danas je u Upravi za indirektno oporezivanje potpisan Memorandum o razumijevanju sa Upravom za prihode i carine Velike Britanije.

Uprava za prihode i carine Velike Britanije donirala je Upravi za indirektno oporezivanje vrijedanu opremu koja će služiti za unaprijeđenje kapaciteta institucije u sprovođenju aktivnosti iz nadležnosti rada UIO, kao i za brži i efikasniji rad službenika. Primopredaji su prisustvovali predstavnici Uprave za prihode i carine Velike Britanije i Miro Džakula, direktor UIO, te rukovodioci sektora Uprave. Direktor UIO se zahvalio predstavnicima Uprava za prihode i carine Velike Britanije te naglasio da će donirana oprema biti raspoređena i korištena u skladu sa potrebama UIO, kao i da će ista doprinijeti boljem i efikasnijem radu službenika UIO.