Predstavnici Poreske uprave Švedske održali radionicu za menadžment UIO

U okviru zajedničkog Projekta Uprave za indirektno oporezivanje sa Poreskom upravom Švedske danas je u Banjaluci održana radionica na kojoj je dio menadžmenta UIO upoznat sa metodama i modelom analize rizika koji provodi jedna od najuspješnijih poreskih administracija u Evropskoj uniji. Cilj ove radionice je bio da se i službenici Uprave koji se nalaze na rukovodećim pozicijama upoznaju na koji način funkcionišu procesi upravljanja i analize rizika u švedskoj poreskoj administraciji. Kvalitetna analiza rizika postaje ključni faktor u prepoznavanju rizičnih oblasti gdje se vrši izbjegavanje poštivanja zakonskih propisa i poreska evazija i zato je ova oblast prepoznata kao jedna od ključnih u zajedničkom projektu, koji je posvećen i poboljšanju usluga poreskim obveznicima, načinu rada poreskih inspektora i sveobuhvatnoj promjeni načina razmišljanja zsposlenih u svim poreskim administracijama u BiH, pa tako i u UIO.