Prag za ulazak u sistem PDV-a povećan na 100.000 KM

Obavještavamo sve porezne obveznike da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, kojim se u članu 57. stav (1) Zakona o porezu na dodanu vrijednost prag oporezivanja povećava sa 50.000,00 KM na 100.000,00 KM.

USlužbenom glasniku BiH”, broj: 80/23 od 24.11.2023. godine objavljena je navedena izmjena zakona i ista stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, odnosno 02.12.2023. godine.

S tim u vezi, kada je u pitanju registracija obveznika napominjemo da se postupak registracije i upisa u Jedinstveni registar obveznika indireknih poreza provodi po propisima koji važe u trenutku podnošenja zahtjeva za registraciju, odnosno u trenutku pokretanja postupka registracije po službenoj dužnosti.

Stoga obavještavamo sva pravna i fizička lica koja su ostvarila oporeziv promet u iznosu većem od 50.000,00 KM i podnijela zahtjev za upis i registriranje u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama Zakona o PDV, postupak po zahtjevu će se rješavati po propisima koji su važili u trenutku pokretanja istog.

Nadalje, a imajući u vidu da je usvajanje navedene izmjene zakona izazvalo veliko interesovanje poslovne zajednice u smislu uticaja iste na postupak prestanka registracije obveznika PDV-a, ukazujemo na to da UIO neće po službenoj dužnosti pokretati postupak prestanka registracije za obveznike koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili promet ispod praga oporezivanja, ali će u narednom periodu prioritet u rješavanju po zahtjevima obveznika za prestanak registracije biti dat onim zahtjevima koji su podnešeni iz razloga što su obveznici u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili promet ispod praga oporezivanja (za obveznike koji budu u kalendarskoj 2023. godini ostvarili promet ispod 100.000 KM).

Napominjemo da se navedeno ne odnosi na obveznike kojim je odobrena dobrovoljna registracija po osnovu PDV-a i koja shodno članu 44. stav (7) Zakona traje najmanje 60 (šezdeset) mjeseci, nakon čega navedeni obveznici mogu podnijeti zahtjev za restanak registracije po osnovu PDV-a.