Održana nacionalna radionica STCE-COPES projekta Svjetske carinske organizacije

Za službenike Uprave za indirektno oporezivanje, u periodu od 12. do 16.06.2023. godine, u Sarajevu je održana nacionalna radionica Svjetske carinske organizacije na temu „Kontrola trgovine strateškom robom (STCE) i carinske operativne prakse u oblasti provođenja propisa i zapljena (COPES)“, u organizaciji, i uz finansijsku podršku pomenute krovne carinske organizacije i Programa kontrole izvoza i povezane granične bezbjednosti (EXBS) Vlade SAD-a.

Riječ je o dva odvojena programa SCO-a, sa ciljem da se, njihovim spajanjem kroz jednu, sveobuhvatnu obuku, dodatno naglasi važnost kontrole prekograničnog kretanja robe dvojne namjene, da se olakša usvajanje univerzalnih standarda za kontrolu trgovine strateškom robom, kao i da se predstave najbolje carinske prakse u vezi sa procedurama zapljene strateške robe i njihovim što efikasnijim sprovođenjem.

Obuci je prisustvovalo 25 službenika UIO iz Sektora za carine i Sektora za provođenje propisa, dok su istu izvodili eksperti/predavači iz SAD-a, Srbije, Brazila i Bosne i Hercegovine, odnosno Ognjen Alagić iz UIO, kao pred-akreditirani ekspert trener COPES programa Svjetske carinske organizacije.

STCE-COPES projekat je iskazao iskrenu zahvalnost Upravi za indirektno porezivanje, kao domaćinu radionice, na gostoprimstvu i odličnoj suradnji u pripremi ovog događaja.