Krišto i Tegeltija razgovarali o radu UIO

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto danas je u Banjoj Luci sa direktorom Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) dr. Zoranom Tegeltijom razgovarala o funkcioniranju Uprave i budućim planiranim aktivnostima.

Tokom sastanka ukazano je na značaj rada Uprave za indirektno oporezivanje koja je u osam mjeseci 2023. godine prikupila rekordnih 6 milijardi i 931 milion KM indirektnih poreza, što je 495 miliona KM više, ili 7,7% više u odnosu na 2022. godinu.

Direktor UIO dr. Zoran Tegeltija upoznao je predsjedavajuću Krišto o svim najvažnijim poslovnim procesima koje obavlja Uprava, kao i o aktuelnim problemima, posebno kad je u pitanju kadrovska struktura i nedovoljan broj službenika, kao i neadekvatni uvjeti za rad, posebno u Banjaluci. Bilo je riječi i o aktivnostima planiranim u narednom periodu koje bi trebale doprinijeti unaprjeđenju rada UIO i ostvarivanju još boljih odnosa s poslovnom zajednicom i građanima u Bosni i Hercegovini.

Predsjedavajuća Krišto je pozdravila stupanje na snagu Pravilnika o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, čime je napravljen još jedan iskorak ka poreznim olakšicama za doniranje hrane, nakon što je Parlamentarna skupština BiH usvojila Izmjenu Zakona o PDV-u.

Također Krišto je upoznala direktora Tegeltiju i sa incijativom Federalnog zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje  kao i sa inicijativom Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za smanjenje, ukidanje ili povrat PDV-a na lijekove, medicinske materijale, opremu te ostale robe i usluge koje nabavljaju u svrhu pružanja zdravstvene zaštite, a sve u cilju rasterećenja poslovanja ustanova iz oblasti zdravstva, kao i povećanja kvalitete zdravstvenih usluga koju koriste krajnji korisnici.