Uprava za indirektno oporezivanje i Tužilaštvo BiH postpisali memorandum o operativnoj suradnji

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje dr. Zoran Tegeltija i glavni tužilac Tužilaštva BiH Milanko Kajganić potpisali su danas u Sarаjevu Memorandum o operativnoj surаdnji čiji je cilj da se osigura brža razmjena podataka i još bolja suradnja dvije institucije u borbi protiv organiziranog kriminala, finansijskog kriminala i korupcije. Potpisivanje ovog dokumenta, u skladu je sa peer-review preporukama u sklopu evropskih integracija Bosne i Hercegovine, kojima se preporučuje jačanje operativne suradnje između institucija koje se bore protiv krivičnih djela iz oblasti finansijskog kriminala, utaje poreza, privrednog kriminala i korupcije. Potpisivanje Memoranduma, omogućit će brži pristup evidencijama koje vodi UIO BiH, a što je naročito važno u situacijama kada je radi zaštite interesa istrage i predmeta, potrebno brzo i efikasno postupanje i pristup podacima. Uprava za indirektno oporezivanje svake godine podnese veliki broj izvještaja Tužilaštvu BiH o postojanju osnova sumnje da su počinjena krivična djela iz oblasti indirektnih poreza, te Tužilaštvo BiH i Posebni odjel za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju, postupaju u velikom broju predmeta koji se odnose na porezne utaje, nedozvoljen promet akciznih proizvoda i druga krivična djela iz ove oblasti, te se očekuje da će ovaj memorandum postati koristan alat u efikasnijem radu i postupanju u predmetima.