Oduzeta aroma za nargile, duvan, tekstil i mobilni

Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Sarajevo i Banja Luka, u nekoliko odvojenih akcija na nekoliko lokacija oduzeli su veću količinu aroma za nargile, rezani duhan, tekstil i mobitele u vrijednosti od oko 127.000 KM.

 Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje, Grupe za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja RC Tuzla, Sarajevo i Banja Luka, proveli su više operativnih aktivnosti na sprječavanju krijumčarenja i nezakonitog prometa akciznih i roba stranog porijekla na području regionalnih centara Tuzla, Banja Luka i Sarajevo, što je rezultiralo oduzimanjem većih količina raznih vrsta roba.

Na području općine Ključ izvršena je operativna provjera primjene Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini kojom prilikom je na više lokacija pronađena i privremeno oduzeta veća količina akcizne robe namijenjene za nelegalnu prodaju. Radilo se o 63 komada nargile-lule i 103 pakiranja/komada arome za nargile, procijenjene vrijednosti u iznosu od cca 25.000 KM, koja nije bila na propisan način obilježena akciznim markicama UIO.

Prilikom detaljnog pregleda kombi vozila na Graničnom prijelazu Orašje kod fizičkog lica koje je namjeravalo proći carinsku proceduru bez plaćanja uvoznih dažbina pronađena je i privremeno oduzeta neprijavljena roba (tekstil – 257 komada jakni, kaputa, haljina i sl.). Također na Carinskoj ispostavi Bijeljina izvršen je detaljan pregled teretnog motornog vozila, u čijoj pošiljci je bio prijavljen PVC materijal (granule i čaše), a pronađena je i privremeno oduzeta skrivena i krijumčarena roba – 16 komada Iphone mobitela. Ukupna vrijednost privremeno oduzete robe u pomenuta dva slučaja iznosi cca 50.000 KM.

Postupajući po anonimnoj prijavi zaprimljenoj putem otvorene linije Operativnog centra UIO, na području grada Sarajeva lociran je i kontroliran prodajni i skladišni prostor u vlasništvu fizičkog lica iz Sarajeva. Tom prilikom, pronađeno je i privremeno oduzeto 272,5 kilograma sitno rezanog duhana, tržišne vrijednosti cca. 52.000 KM, koji nije bio obilježen akciznim markicama UIO i za koji vlasnik nije posjedovao dokumentaciju o porijeklu/nabavci.

Protiv učinilaca opisanih nezakonitosti će u okviru prekršajnog, odnosno krivičnog postupanja biti preduzete zakonom propisane mjere i radnje.

Prilikom preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti od strane ovlaštenih službenih lica UIO korištena je specijalizirana oprema, donirana od strane Ambasade SAD-a u BiH, putem Programa EXBS, kao i od strane UNDP/UNODC-a.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na našu otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a, ili nelegalnu prodaju akciznih proizvoda. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni. Građani mogu i na Viber broj 065 355 155 poslati fotografiju i lokaciju gdje se nelegalno prodaju cigarete i duhan.