Odgođeno plaćanje i plaćanje u ratama

Uprava za indirektno oporezivanje podsjeća sve porezne obveznike da je članom 35. stav (1) Zakona o postupku indirektnog oporezivanja („Službeni glasnik BiH“, broj: 89/05 i 100/13) propisano da  plaćanje  iznosa  duga  po  osnovu  indirektnog  poreza  u  redovnom ili u periodu prinudne  naplate može se odgoditi ili  vršiti  u  ratama, u  skladu  sa  odredbama  propisanim  podzakonskim  aktima, odnosno članovima 23. do 29. Pravilnika o provođenju Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza („Službeni glasnik BiH“, broj: 27/12).

Dakle, ukoliko smatrate da vam je plaćanje obaveza prema UIO otežano, imate mogućnost da podnesete zahtjev za plaćanje duga u ratama ili odgođeno plaćanje nakon pokretanja postupka prinudne naplate.

S tim u vezi, porezni obveznik ima pravo da podnese zahtjev plaćanje duga u ratama ili odgođeno plaćanje u redovnom periodu plaćanja (do 15-tog u mjesecu nakon isteka mjeseca u kojem je izvršen razrez) kao i u periodu prinudne naplate, u skladu sa pravilima propisanim Pravilnikom po kojim se, ovisno od visine utvrđenih obaveza, određuju uvjeti pod kojim se može odobriti odgođeno plaćanje odnosno plaćanje duga u ratama.

Napominjemo da najduži period odgođenog plaćanja iznosi jednu godinu, a za plaćanje u ratama tri godine.

Organizacione jedinice za prinudnu naplatu nadležne su za donošenje odluke o zahtjevu za odgođeno plaćanje, i to:

  • Odsjek za prinudnu naplatu – kada je glavni dug preko 30.000 KM,
  • Grupe za prinudnu naplatu – kada je glavni dug ispod 30.000 KM.

Odgođeno plaćanje u okviru redovnog perioda može se odobriti samo za iznose preko 10.000 KM.

Zahtjev se podnosi u slobodnoj formi nadležnoj organizacionoj jedinici UIO, te je uz isti potrebno priložiti i dokaz o uplaćenim administrativnim taksama. O načinu uplate taksi možete pročitati ovdje.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefone u regionalnim centrima i Središnjem uredu:

  • RC Banja Luka: 051/212-492;
  • RC Mostar: 036/350-396;
  • RC Sarajevo: 033/246-064;
  • RC Tuzla: 035/368-009;
  • Središnji ured: 051/335-313,05/ 335-372, 051 /335-184.