Edukacija rodne ravnopravnosti i zaštita od diskriminacije

U okviru projekta HALT koji se realizuje u suradnji sa uredom Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP), Uprava za indirektno oporezivanje provodi aktivnosti na edukaciji i senzibilizaciji zaposlenih iz oblasti rodne ravnopravnosti, čiji je nosilac Kabinet direktora – Odsjek za profesionalne standarde.

Do sada je održano sedam radionica na temu rodne ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije, sa posebnim osvrtom na prevenciju seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola, koje je pohađalo 172 zaposlenih, od kojih 91 rukovodilac.

Navedene aktivnosti su prezentirane i na regionalnim sastancima koje je, u organizaciji UNDP-a, UIO održala sa predstavnicima Uprave carina Republike Srbije i Uprave prihoda i carina Crne Gore u martu i julu 2022. godine.