Остали прописи

Прописи

Остали прописи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евиденцијске маркице за брашно

Савјет министара је на 103. једници одржаној 29.12.2005. године донио:

До стицања услова за издавање евиденцијских маркица од стране Министарства спољне трговине и економских односа БиХ, маркице ће издавати Управа за индиректно опорезивање. Цијена евиденцијских маркица за брашно је цијена која важи за пореске маркице.
Обвезници који се баве производњом и увозом брашна, уколико се први пут појављују са захтјевом за штампање евиденцијских маркица за брашно, требају доставити слиједећу документацију:

 • рјешење о упису у судски регистар
 • рјешење о испуњености минималних техничких услова
 • ПДВ / идентификациони број
 • захтјев за штампање евиденцијских маркица (образац А1)
 • изворник уплатнице за трошкове штампања евиденцијских маркица

Уплата за штампање маркица врши се у складу с Наредбом о уплатним рачунима за уплату средстава по захтјеву за штампање пореских и контролних маркица ("Службени гласник БиХ", број 85/06):

 • Цијена пореске маркице: 0,005456 КМ по комаду (не подлијеже пдв-у)
 • Уплата се врши на жиро рачун : 338-000-22100049-07
 • Прималац: ЈРТ Трезор БиХ
 • Сврха уплате: уплата за штампање евиденцијских маркица
 • Врста прихода: 722528
 • Буџетска организација: 1601999
 • Општина: шифра општине уплатиоца

За свако слиједеће подношење захтјева потребно је доставити само захтјев и уплатницу.
За додатне информације можете се обратити службеницима у регионалним центрима УИО који су непосредно задужени за ту врсту услуга:

 • РЦ Бања Лука, Сања Солдат, 051/316-246,
 • РЦ Сарајево, Един Шљиво, 033/246-052,
 • РЦ Тузла, Миле Милошевић, 035/368-048 и 035/368-122,
 • РЦ Мостар, Фата Савић и Недељка Приморац, 036/350-431.