Тендери

Као и све остале јавне институције у Босни и Херцеговини Управа за индиректно опорезивање сваку набавку роба, услуга или радова мора извршити у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

Тендери, одлуке о избору и поништењу 2024
Тендери, одлуке о избору и поништењу 2023
Тендери, одлуке о избору и поништењу 2022
План јавних набавки

План јавних набавки сачињен је у складу са потребама Управе за индиректно опорезивање и приједлогом финансијског плана-буџета УИО. План јавних набавки је промјењљив.