1

NCTS

Припреме за увођење NCTS-а у Босну и Херцеговину Управа за индиректно - неизравно опорезивање БиХ започела је 2013. године у смислу припреме свих неопходних прописа, набавке одговарајуће опреме и почетка развоја властите информатичке апликације.

Читав пројекат подржан је од стране ЕУ, кроз Twinning пројекат који финансира ЕУ Унапређење капацитета Управе за индиректно/неизравно опорезивање (УИНО) БиХ”  а финансирао се дијелом из буџета УИО, а дијелом из IPA фодова ЕУ.

NCTS  тренутно користе 36 земаља (27 земаља чланица Европске уније, 4 земље чланице ЕFTA-е Швицарска, Норвешка, Лихтенштајн и Исланд те Србија, Сјеверна Македонија, Турска, Украјина и Уједињено краљевство Велика Британија и Сјеверна Ирска), а све у циљу постепеног укидања граничне контроле према ЕУ-у, што подразумијева уштеду времена и трошкова контроле, административне процедуре на граници и код царињења,  те се убрзава и појефтињује проток роба и капитала.

Управа за индиректно опорезивање је дана 1.8.2022.године отпочела  са имплементацијом NCTS фаза 5 на националном нивоу односно на царинском подручју Босне и Херцеговине. Овај систем омогућава комплетну размјену података и провозних формалности у електронском облику, те мање редове камиона на граничним прелазима и у царинским испоставама.

NCTS пројекат је замишљен управо да олакша кретање робе између земаља чланица Конвенције тако што ће убрзати проток робе преко границе тј. прелазак са једног на друго царинско подручје, гдје ће корисници поступка провоза – возари, предавати ППИ (Пратећу провозну исправу) са бар кодом и јединственим бројем MRN(Master referece number) без дужег задржавања на граници.

Највећа предност NCTS-а је могућност да се користи електронска размјена порука и података умјесто досадашње процедуре пријављивања возила и робе на свакој граници. То ће омогућити да једном поднијета декларација испрати цијели ток транспорта,  при чему  се зна у сваком тренутку гдје се роба налази.

Истичемо да је увођење NCTS-а на националном нивоу за сваку земљу потенцијалног кандидата уласка у ЕУ, први тест способности и спремности за прикључење у пуноправно чланство у ЕУ и као такав је веома битан да се правилно имплементира на националном нивоу, јер након најмање годину дана од пуштања у продукцију на националном нивоу, улази се у Конвенцију о заједничком транзиту гдје се роба из БиХ шаље у 36 земаља чланица, а што се очекује у скоријој будућности.

Техничка документација за NCTS

Документи потребни за развој НЦТС апликација привредника, а који садрже структуру порука, потребне функционалности, те правила и услове на основу којих ће бити могућа размјена порука између софтвера привредника и националне апликације за нови компјутеризовани транзитни систем на основу функционалне спецификације за НЦТСП5.