е-Портал

Е-Услуге

У “Службеном гласнику БиХ”, број: 85/17 од 01.12.2017. године објављене су измјене Правилника о примјени Закона о порезу на додату вриједност и Правилника о примјени Закона о акцизама у Босни и Херцеговини, као и Упутство о регистрацији корисника електронских услуга Управе за индиректно/неизравно опорезивање. Усвојеним измјенама правилника, порезним обвезницима је омогућено електронско подношење пријава за порез на додату вриједност и пријава акцизе, почевши од порезног периода јануар 2018. године. Упутством о регистрацији корисника електронских услуга Управе за индиректно опорезивање прописана је обавеза, начин и поступак регистрације корисника на е-портал. У „Службеном гласнику БиХ“, број: 84/17 од 24.11.2017. године објављена је Одлука о одређивању великих обвезника индиректних пореза за период 2018.-2020. година.

Управа за индиректно/неизравно опорезивање је по службеној дужности извршила регистрацију великих пореских обвезника тј. одговорног лица као примарног корисника електронских услуга, за обвезнике који су благовремено доставили исправно попуњену Изјаву о прихватању услова кориштења електронских услуга УИО, што је дефинирано одредбама члана 6. Упутства о регистрацији корисника електронских услуга Управе за индиректно опорезивање.

Обвезници за које није извршена регистрација по службеној дужности, имају могућност електронске регистрације, преко портала УИО (https://e-porezi.uino.gov.ba:4443/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f ). За несметан приступ порталу треба да имате неку од сљедећих верзија интернет претраживаћа: Internet Explorer од верзије 10, Mozila Firefox од верзије 25 или Google Chrome од верзије 30.

Након уноса исправних података за регистрацију, Изјаву о прихватању услова кориштења електронских услуга, аутоматски генерисану од стране система је потребно потписану и овјерену доставити непосредно или поштом надлежном регионалном центру

Адресе регионалних центара су:

  • Регионални центар Бања Лука, Улица Младена Стојановића број 7, 78 000 Бања Лука;
  • Регионални центар Мостар, Родоч бб, 88 000 Мостар;
  • Регионални центар Сарајево, Змаја од Босне број 47б, 71 000 Сарајево;
  • Регионални центар Тузла, Улица Митра Трифуновића Уче број 161, 75 000 Тузла.

Након што се изврши провјера исправности Изјаве, Управа за индиректно опорезивање извршит ће активацију корисничког налога на начин да се примарном кориснику (одговорном лицу) електронским путем на емаил адресу одговорног лица, достави обавијест о активацији корисничког налога и претприступним параметрима за е-портал. Овим путем скрећемо вам пажњу на обавезу тачног попуњавања поља прилком електронске регистрације на порталу  Управе за индиректно опорезивање.

За сва питања контактирајте ПДВ инфо линију на број телефона 051/335-256, 051/335-257 и 051/335-197.

За све техничке проблеме потребно је да се обратите на контакт телефон 051/335-264, 051/335-223, 051/335-145 i 051/335-218.

Кориштењем електронских услуга Управе за индиректно опорезивање, моћи ћете на једноставнији и ефикаснији начин користити права и извршавати обавезе по основу индиректних пореза. У сваком тренутку имат ћете приступ својим подацима на е-порталу, прије свега подацима који се воде у Јединственом регистру обвезника индиректних пореза, подацима са порезне картице, тако да можете видјети све своје прокњижене порезне пријаве, порезне уплате и сл.

Управа за индиректно опорезивање сигурна је да је овим отворено ново поглавље у комуникацији са порезним обвезницима те да ће на обострано задовољство електронско подношење пријава за ПДВ и акцизу, већ од порезног периода јануар 2018. године бити подржано од већине порезних обвезника.

Уз жељу да ће е-портал у склопу нове порезне апликације испунити сва Ваша очекивања, овим путем позивамо Вас да будете са нама од самог почетка те да се што прије региструјете за електронске услуге Управе за индиректно опорезивање, како би већ од 01.02.2018. године електронски подносили своје ПДВ и ПДА пријаве.