е-Порези

Имплементацијом новог пореског софтвера 2018. године у Управи за индиректно опорезивање створене су техничке претпоставке за беспапирно подношење пореских пријава. У питању је платформа развијена искључиво за потребе УИО и прилагођена је пословним процесима који покривају ову област.

Нови порески софтвер је платформа која се састоји од двије апликације и то, једна коју користе службеници УИО у свом свакодневном раду и друга (Портал за пореске обвезнике) која је имплементирана 2019. године а коју користе обвезници индиректних пореза у БиХ како би остварили комуникацију са УИО у домену електронског подношења пореских пријава.

Накнадно је у оквиру пореског информационог подсистема омогућено и подношење података из књиговодствених евиденција у електронском облику, чиме су олакшане и убрзане контролне активности УИО.

Пријава обвезника за е-Портал се врши путем линка: https://e-porezi.uino.gov.ba:4443/,  на начин описан видео презентацијом или брошуром. коју можете пронаћи у менијима са лијеве стране.

За несметан приступ порталу треба да имате неку од сљедећих верзија browsera: Internet Explorer od verzije 10, Mozila Firefox od verzije 25 ili Google Chrome од верзије 30.

Након уноса исправних података за регистрацију, Изјаву о прихватању услова коришћења електронских услуга, аутоматски генерисану од стране система је потребно потписану и овјерену доставити непосредно или поштом надлежном регионалном центру.

Адресе регионалних центара су:

  • Регионални центар Бања Лука, Улица Младена Стојановића број 7, 78 000 Бања Лука;
  • Регионални центар Мостар, Родоч бб, 88 000 Мостар;
  • Регионални центар Сарајево, Змаја од Босне број 47б, 71 000 Сарајево;
  • Регионални центар Тузла, Улица Митра Трифуновића Уче број 161, 75 000 Тузла.

Након што се изврши провјера исправности Изјаве, Управа за индиректно опорезивање извршит ће активацију корисничког налога на начин да се примарном кориснику (одговорном лицу) електронским путем на е mail адресу одговорног лица, достави обавијест о активацији корисничког налога и претприступним параметрима за е-портал. Овим путем скрећемо вам пажњу на обавезу тачног попуњавања поља прилком електронске регистрације на порталу  Управе за индиректно опорезивање.

За сва питања контактирајте ПДВ инфо линију на број телефона 051/335-256, 051/335-257 и 051/335-197.

За све техничке проблеме потребно је да се обратите на контакт телефон 051/335-264, 051/335-223, 051/335-145 и 051/335-218.

Коришћењем електронских услуга Управе за индиректно опорезивање, моћи ћете на једноставнији и ефикаснији начин користити права и извршавати обавезе по основу индиректних пореза. У сваком тренутку имат ћете приступ својим подацима на е-порталу, прије свега подацима који се воде у Јединственом регистру обвезника индиректних пореза, подацима са порезне картице, тако да можете видјети све своје прокњижене порезне пријаве, порезне уплате и сл.

У складу са обавезом обвезника индиректних пореза, прописаним Правилником о измјенама Правилника о примјени Закона о порезу на додану вриједност, да ПДВ пријаву достављају УИО електронским путем употребом квалификоване електронске потврде при чему су истим дефинисани и рокови почетка примјене, извршено је и прилагођавање пореског информационог подсистема на начин да подржи и овај пословни процес.

Информације везане за за електронско пословање са Управом за индиректно опорезивање можете пронаћи на линку овдје, док све детаље везане за поступак издавања квалификованих електронских потврда од стране УИО, чије посједовање је уједно и предуслов за подношење ПДВ пријава потписаних квалификованим електронским потписом, можете пронаћи на линку http://ca.uino.gov.ba/.