Bosna i Hercegovina
Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje

Босна и Херцеговина
Управа за индиректно опорезивање

Managment

Zoran Tegeltija

Zoran Tegeltija

Director

Muharem Mašinović

Muharem Mašinović

Assistant Director - Tax Sector

dr sc. Elvir Muminović

dr sc. Elvir Muminović

Assistant Director - Business Services Sector

Danijela Jozić

Danijela Jozić

Assistant Director - Law Enforcement Sector

Vladimir Dragičević

Vladimir Dragičević

Assistant Director - Customs Sector

mr Svjetlana Perković

mr Svjetlana Perković

Assistant Director - Information Technology Sector