Примједбе на рад

У циљу да се осигура максимална професионалност и транспарентност у раду сваког запосленог у Управи за индиректно опорезивање, обавјештавамо све обвезнике индиректних пореза, као и све грађане у Босни и Херцеговини, који су незадовљни радом службеника УИО, непримјереним понашањем или незаконитим поступањем истих, да имају могућност подношења примједби и електронским путем на е-маил адресу:

primjedbe@uino.gov.ba

Одсјек за професионалне стандарде, као надлежна орагизациона јединица у Управи за индиректно опорезивање, провјериће сваку запримљену примједбу на начин да ће иста бити обрађена стручно, непристрасно и ефикасно.

Кодекс понашања

Дана 20.03.2024. године донесен је нови Кодекс понашања запослених у Управи за индиректно опорезивање којим се утврђују правила понашања запослених у међусобним односима, односима према обвезницима индиректних пореза, грађанима и пословној заједници, као и обавјештавање јавности о утврђеним правилима понашања. Кодекс понашања има за сврху да обезбиједи етичко и професионално понашање запослених и представља оквир за јачање интегритета запослених и угледа Управе за индиректно опорезивање.