Студија мјерења просјечног времена царињења робе “ТРС” – Time Realise Study