Управни одбор

УПРАВНИ ОДБОР УПРАВЕ ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ

Законом о систему индиректног опорезивања у БиХ успостављен је Управни одбор УИО. Управни одбор је орган који надзире рад УИО и који је одговоран директно Вијећу министара БиХ.
Управни одбор је надлежан за утврђивање приједлога политике индиректног опорезивања, он дефинира стратешке циљеве и одобрава годишњи план рада УИО, буџет Управе, подзаконске акте и остале проведбене прописе које припрема Управа.
Одбор има шест чланова с правом гласа: предсједавајући, ентитетстки министри финансија који су чланови по службеној дужности и три стручњака за индиректно опорезивање.
Посматрачи у Управном одбору су представник Брчко Дистрикта, Централне Банке БиХ и директор УИО.
Министри су чланови одбора током својих мандата, а остали чланови имају петогодишњи мандат с могућношћу једног поновног именовања. У случају да неки од чланова не проведе пуни мандат, нови се члан именује на раздобље од пет година у складу са чланом 17. Закона о систему индиректног опорезивања.
Посматрачи из Дистрикта и Централне банке именују се на раздобље од пет година, с могућношћу једног поновног именовања.

Чланови Управног одбора:

 • Срџан Амиџић, предсједавајући Управног одбора и министар финансија БиХ
 • Тони Краљевић, министар финансија ФБиХ
 • Зора Видовић, министар финансија РС
 • Далибор Томаш, експерт из РС
 • -, експерт Вијећа министара БиХ
 • Зијад Крњић, експерт из ФБиХ
 Посматрачи:
 • Др Зоран Тегелтија, директор УИО
 • Јања Гељић, Директор Дирекције за финансије Брчко Дистрикта
 • Едист Ковачевић, Централна банка БиХ

Члан 19. дефинира начин гласања Управног одбора који предвиђа да УО доноси гласове консензусом. Дужност предсједавајућег је прогласити да ли је консензус постигнут.

У случају недостатка консензуса, одлуке Одбора усвајају се на сљедећи начин:

 • У случају одлука о успостављању увозних и извозних дажбина те о било каквим промјенама таквих дажбина потребна је проста већина гласова чланова Одбора укључујући и глас министра финансија и трезора Босне и Херцеговине.
 • У случају одлука о осталим индиректним порезима, укључујући и стопе и структуре таквих пореза, потребна је проста већина гласова чланова Одбора укључујући и гласове министара финансија Републике Српске и Федерације. Овај се поступак гласања исто тако примјењује на било коју одлуку везану за изузећа од или промјене у индиректним порезним стопама и структурама.
 • У случају одлука о расподјели прихода од индиректних пореза потребна је проста већина гласова чланова Одбора укључујући и гласове сва три министра финансија.
Одлуке о расподјели прихода - коефицијенти

 

Одлуке о привременим поравнањима
Одлуке о расподјели прихода од путарине за аутопутеве
Одлуке о акцизи на цигарете
Одлуке о количини дизел-горива

Уред предсједавајућег

Дарија Комленовић, шеф Уреда
Тел.: + 387 33 246 077
Фаx.: + 387 33 246 080
Емаил: ured.predsjedavajuceg.uo@uino.gov.ba
Емаил: darija.komlenovic@uino.gov.ba

Правно одјељење

Бејзида Лучкин, шеф Одјељења
Тел.: + 387 33 246 076
Фаx.: + 387 33 246 080
Е-маил: bejzida.luckin@uino.gov.ba

Одјељење за макроекономску анализу

Динка Антић, шеф Одјељења
Телефон: +387 51 335 350
Фаx: +387 51 335 350
Е-маил: oma@uino.gov.ba

Одјељење за крајњу потрошњу

Харис Башић, шеф Одјељења
Тел.: + 387 33 246 003
Фаx.: + 387 33 246 080
Е-маил: haris.basic@uino.gov.ba