Јавне консултације

Објављене су јавне консултације на Нацрт Среднорочног плана рада УИО и УО УИО за период 2025.-2027. линку.