Прописи

Ван снаге прописи

  Правилник о унутрашњој организацији у Управи за индиректно опорезивање ("Службени гласник БиХ", број 29/13) Правилник о измјенама и допуни Правилника о унутрашњој оргнизацији у Управи за индиректно опорезивање ("Службени гласник БиХ", број 11/16) (25.02.2016.)...

Остали прописи

Интерна процедура за пријем, процјену и расподјелу материјала, ситног инвентара и сталних средстава донихарних Управи за индиректно опорезивање (22.06.2023.)   Смјернице за уређивање и ажурирање интернет и интеранет странице Управе за индиректно опорезивање...

Принудна наплата

Закон о поступку принудне наплате индиректних пореза ("Службени гласник БиХ", број 89/05) Закон о измјенама и допунама Закона о поступку принудне наплате индиректних пореза ("Службени гласник БиХ", број 62/11) Правилник о провођењу поступка принудне наплате...

Уплата индиректних пореза

Закон о уплатама на Јединствени рачун и расподјели прихода ("Службени гласник БиХ", број 55/04) Закон о измјенама и допунама Закона о уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода ("Службени гласник БиХ", број 34/07) Закон о измјенама и допунама Закона о уплатама...

Царина

Закон о царинској политици у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 58/15) (07.09.2015.) Обавјештење (07.09.2015.) Садржај новог Закона о царинској политици у БиХ Корелацијска табела чланова   Закон о царинској тарифи ("Службени гласник БиХ", број 58/12)   Закон...

Порези

ПДВ: Закон о ПДВ-у ("Службени гласник БиХ", број 09/05) Закон о измјенама и допунама Закона о ПДВ-у ("Службени гласник БиХ", број 35/05) Закон о допунама Закона о ПДВ-у ("Службени гласник БиХ", број 100/08) Закон о Измјени закона о пореза на додату вриједност...

УИО

Закон о систему индиректног опорезивања у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 44/03 и 52/04) Закон о измјенама и допунама Закона о систему индиректног опорезивања у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 52/04) Закон о измјенама и допунама Закона о систему индиректног...