ПДВ пријава

Измјењена ПДВ пријава

Када је у питању подношење измијењене ПДВ пријаве Е‐портал даје могућност кориснику да креира измијењену или додатну ПДВ пријаву.

То се ради тако да се у менију „Прокњижене пореске пријаве“ корисник позиционира на онај ред, тј. на ону пријаву за коју жели да поднесе измјену/допуну. Ред изабране пореске пријаве се обоји у плаво, а корисник потом треба да кликне на дугме „Креирај измијењену/додатну пореску пријаву“.

Након тога, кориснику се приказује прозор у којем он треба да изабере да ли подноси измијењену или додатну пореску пријаву и да кликне на дугме „Креирај“.

Потом се измијењена/додатна пореска пријава креира и корисник је може пронаћи под ставком „Пореске пријаве које нису предате“, одакле врши њено попуњавање.

Важно је напоменути да електронско подношење измијењене пореске пријаве не ослобађа пореског обвезника обавезе плаћања административне таксе Измјењена пореска пријава ће бити сачувана у систему, али ће бити прокњижена након што порески обвезник надлежном регионалном центру УИО достави доказ о извршеној уплати административне таксе у

 • износу од: 10,00 КМ
 • Сврха дознаке: такса на измијењену ПДВ пријаву
 • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
 • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
  • 3380002210018390 (Уницредит банка д.д. Мостар)
  • 5517902220404858 (Уницредит банка а.д. Бања Лука)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Врста уплате: 0
 • Врста прихода: 722801
 • Порески период: датум уплате
 • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
 • Буџетска организација:
  • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
  • 1601003 - Регионални центар Мостар;
  • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
  • 1601005 - Регионални центар Тузла.
 • Позив на број: 0

Измијењена пореска пријава биће сачувана у систему, али ће бити прокњижена након што порески обвезник надлежном регионалном центру УИО достави доказ о извршеној уплати путем е-маил-а:

За све додатне информације везане за поступак поврата ПДВ-а, потребно је да се обратите Групи за обраду пореских пријава у надлежном регионалном центру на један од сљедећих бр. тел.:

 • РЦ Бања Лука: 051/222-625, 051/222-619;
 • РЦ Мостар: 036/351-294, 036/350-131;
 • РЦ Сарајево: 033/246-044, 033/246-045;
 • РЦ Тузла: 035/368-078, 035/368-081 и 035/368-089.