ПДВ

Закон о порезу на додату вриједност у примјени је у Босни и Херцеговини од 01.01.2006. године.

У најкраћем могућем року УИО БиХ је извршила врло успјешно увођење новог пореског система, који је замијенио тада важећи порез на промет, што је од стране релевантних међународних институција оцијењено као један од кључних корака за успостављање јединственог економског простора, смањење сиве економије, потицање страних улагања и смањење спољнотрговинског дефицита.

Закон о порезу на додату вриједност у БиХ са домаћим експертима радили су службеници ЦАФАО-а (Цустомс анд Фисцал Ассистанце Оффице), који су долазили из пореских и царинских управа земаља Европске уније.

Закон о порезу на додату вриједност у БиХ има јединствени пореску стопу у износу од 17 %, док је 0 % ПДВ-а предвиђена само на извоз, чиме држава стимулише извозно орјентисана предузећа.

Увођење пореза на додату вриједност у Босну и Херцегевину резултирало је и значајним повећањем прикупљених прихода по основу ПДВ-а.

Електронска достава обрасца Д ПДВ

Управа за индиректно опорезивање позива све обвезнике да образац Д ПДВ достављају електронским путем.

У циљу олакшања порезним обвезницима у достављању  података  као и повећању степена ефикасности у прикупљању и обради података УИО је извршила отварање е-маил адреса (једна по регионалном центру) на које обвезници могу да доставе електронски образац Д ПДВ.

Обвезници електронски образац Д ПДВ могу достављати путем електронске поште на е-маил адресе према регионалним центру како слиједи:

  • Обвезници са подручја РЦ Бања Лука на:      dpdvrcbl@uino.gov.ba  
  • Обвезници са подручја РЦ Мостар на:            dpdvrcmo@uino.gov.ba  
  • Обвезници са подручја РЦ Сарајево на:         dpdvrcsa@uino.gov.ba 
  • Обвезници са подручја РЦ Тузла на:                dpdvrctz@uino.gov.ba  

Достављање додатка уз ПДВ пријаву потребно је вршити само на НОВОМ електронском Еxцел-овом обрасцу који је потребно преузети овдје:

НАПОМЕНА: Образац није измјењен него је само у документу наведен назив радног листа "Образац ДПДВ" у који је ради прилагођавања аутоматске обраде података  потребно унијети податке извјештајног периода. Форму и структуру преузетог обрасца не треба мијењати, а достављање обрасца не вршити у писаном облику него само електронски.

НАПОМЕНА: Обавјештавамо Вас  да је приликом слања е-маил порука (што укључује и електронску доставу Д ПДВ обрасца) према УИО потребно попунити поље Subject. Уколико поље Subject остане непопуњено Ваша е-маил порука неће бити испоручена.

НАПОМЕНА:  Обавјештавају се ПДВ корисници да је примјећено да приликом слања е-маил порука према домени uino.gov.ba, што укључује и слање додатка уз ПДВ пријаву,  са одређених е-маил адреса (hotmail.com, live.com, outlook.com) онемогућено испоручивање порука у одредишни маилбоx. Наиме, због сигурносних поставки информационг система Управе за индиректно опорезивање, комуникација са појединих IP адреса , које нису са подручја БиХ, је забрањена, што може узроковати примјећени проблем.  Моле се корисници да уколико имају проблеме са достављањем маилова према управи, региструју е-маил налоге на другим провајдерима, који су регистровани на подручју Босне и Херцеговине (bih.net.ba, teol.net, mtel.ba,elta-kabel.ba...).

Све додатне информације можете добити на наше контакт телефоне у регионалним центрима од упослених који су непосредно задужени за овај дио услуга које пружа Управа за индиректно опорезивање:

  • РЦ Бања Лука – контакт телефон:051/222-625; 051/222-623;
  • РЦ Мостар – контакт телефон: 036/351-294; 036/350-131;
  • РЦ Сарајево – контакт телефон: 033/246-012; 033/246-014;
  • РЦ Тузла – контакт телефон: 035/368-078; 035/368-081; 035/368-089.