Оглас

На основу члана 8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 и 59/22) и Одлуке директора Управе за индиректно опорезивање број: 01-34-2-882-1-1/23 од 09.03.2023. године, Управа за индиректно опорезивање расписује ЈАВНИ ОГЛАС за пријем запосленика у радни однос на неодређено вријеме.