Раст индиректних пореза и у мају 2023. године

2.06.2023 | Новости

Приходи од индиректних пореза у првих пет мјесеци 2023. године износили су 4 милијарде и 90 милиона КМ и већи су за 257 милиона КМ или 6,71% у односу на исти период 2022. године када су износили 3 милијарде и 833 милиона КМ.  

УИО је у првих пет мјесеци 2023. године привреди вратила 929 милиона КМ што је за 111 милиона КМ више у односу на исти период прошле године.

Нето прикупљени приходи који су отишли у расподјелу корисницима у првих пет мјесеци 2023. године, а то су држава, ентитети и Дистрикт Брчко, износили су 3 милијарде и 160 милиона КМ и већи су за 146 милиона КМ у односу на приходе које су са Јединственог рачуна корисници добили за исти период 2022. године.

У мају 2023. године прикупљено је 885 милиона КМ индиректних пореза што је за 58 милион КМ више у односу на мај 2022. године.

РАСПОДЈЕЛА ПРИХОДА У ЈАНУАРУ-МАЈ 2023. ГОДИНЕ

За финансирање државних институција у првих пет мјесеци 2023. године распоређен је износ од 416,9 милиона КМ. Највећи дио прихода од индиректних пореза, као и сав прикупљен вишак прихода, завршио је код ентитета и Брчко дистрикта. Тако је Федерацији БиХ у пет мјесеци 2023. године распоређено 1 милијарда и 620 милион КМ, Републици Српској 870 милиона КМ и Брчко дистркту 91 милион КМ.

У таблици испод дајемо приказ укупно распоређених средстава ентитетима и Дистрикту Брчко БиХ са припадајућим спољним дугом за првих пет мјесеци 2023. године у поређењу са истим периодом прошле године. Иако је УИО прикупила више средстава од индиректних пореза у току 2023. године ентитети су добили мање прихода у коначној расподјели због чињеница да је вањски дуг ентитета знатно већи у овој години у односу на 2022. годину. Износи за отплату вањског дуга се одбијају прије расподјеле прихода корисницима.  Сви износи су исказани у милионима КМ.

01.01.-31.05. ФБиХ РС ДБ БиХ
Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг
(у мил. КМ) (у мил. КМ) (у мил. КМ)
2023 1,280 340 703 167 87 4
2022 1,377 197 767 93 86 4
% промјене -7.07 72.73 -8.35 79.64 1.49 21.79

Поред распоређених прихода у табели изнад, а по основу посебне путарине за изградњу аутопутева и изградњу и реконструкцију других путева (0,25 КМ), Федерација БиХ је добила додатних 81,6 милиона КМ, Република Српска 53,9 милиона КМ и Дистрикт Брчко 2,7 милиона КМ. Разлика представља резерву на посебном рачуну за путарину у износу од 0,25 КМ.