Приходи од индиректних пореза већи за 588 милиона КМ

1.11.2023 | Новости

Приходи од индиректних пореза у десет мјесеци 2023. године износили су 8 милијарди и 800 милиона КМ и већи су за 588 милиона КМ или 7,15 % у односу на исти период 2022. године када су износили 8 милијарди и 212 милиона КМ. 

Само у октобру 2023. године прикупљено је 935 милиона КМ индиректних пореза што је за 72 милиона КМ више у односу на октобар 2022. године.

 Након што је УИО у десет мјесеци 2023. године привреди вратила 1 милијарду и 791 милиона КМ поврата ПДВ-а, нето прикупљени приходи који су отишли у расподјелу корисницима у периоду јануар-октобар 2023. године, а то су држава, ентитети и Дистрикт Брчко, износили су 7 милијарди и 8 милиона КМ и већи су за 508 милиона КМ у односу на приходе које су са Јединственог рачуна корисници добили за исти период 2022. године.

РАСПОДЈЕЛА ПРИХОДА У ЈАНУАРУ-ОКТОБАР 2023. ГОДИНЕ

 За финансирање државних институција у периоду јануар-октобар 2023. године распоређен је износ од 849 милиона КМ. Федеарцији БиХ рапоређен је износ од 3 милијарде и 807 милиона КМ, Републици Српској 2 милијарде и 96 милиона КМ и Дистрикту Брчко 212 милиона КМ.

У таблици испод дајемо приказ укупно распоређених средстава ентитетима и Дистрикту Брчко БиХ са припадајућим спољним дугом у периоду јануар-октобар 2023. године у поређењу са истим периодом прошле године. Сви износи су исказани у милионима КМ.

01.01.-31.10. ФБиХ РС ДБ БиХ
Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг
(у мил. КМ) (у мил. КМ) (у мил. КМ)
2023 2.889 732 1.611 362 195 11
2022 2.939 446 1.649 213 186 7
% промјене -1,70 64,03 -2,29 69,92 5,11 45,11

Поред распоређених прихода у табели изнад, а по основу посебне путарине за изградњу аутопутева и изградњу и реконструкцију других путева (0,25 КМ), Федерација БиХ је добила додатних 186 милиона КМ, Република Српска 123 милиона КМ и Дистрикт Брчко 6,3 милиона КМ. Разлика представља резерву на посебном рачуну за путарину у износу од 0,25 КМ.