Приходи од индиректних пореза већи за 407 милиона КМ

3.06.2024 | Новости

Приходи од индиректних пореза у првих пет мјесеци 2024. године износили су 4 милијарде и 497 милиона КМ и већи су за 407 милиона КМ или 9,95% у односу на исти период 2023. године када су износили 4 милијарде и 90 милиона КМ.  

УИО је у првих пет мјесеци 2024. године привреди вратила 869 милиона КМ.

Нето прикупљени приходи који су отишли у расподјелу корисницима у првих пет мјесеци 2024. године, а то су држава, ентитети и Дистрикт Брчко, износили су 3 милијарде и 627 милиона КМ и већи су за 467 милиона КМ у односу на приходе које су са Јединственог рачуна корисници добили за исти период 2023. године.

У мају 2024. године прикупљено је 894 милиона КМ индиректних пореза што је за 9 милион КМ више у односу на мај 2023. године.

РАСПОДЈЕЛА ПРИХОДА У ЈАНУАРУ-МАЈ 2024. ГОДИНЕ

За финансирање државних институција у првих пет мјесеци 2024. године распоређен је износ од 420,9 милиона КМ. Највећи дио прихода од индиректних пореза, као и сав прикупљен вишак прихода, завршио је код ентитета и Брчко дистрикта. Тако је Федерацији БиХ у пет мјесеци 2024. године распоређено 1 милијарда и 960 милион КМ, Републици Српској 1 милијарда и 97 милиона КМ и Брчко дистрикту 109 милион КМ.

У таблици испод дајемо приказ укупно распоређених средстава ентитетима и Дистрикту Брчко БиХ са припадајућим спољним дугом за првих пет мјесеци 2024. године у поређењу са истим периодом прошле године. Износи за отплату спољног дуга се одбијају прије расподјеле прихода корисницима.  Сви износи су исказани у милионима КМ.

01.01.-31.05. ФБиХ РС ДБ БиХ
Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг
(у мил. КМ) (у мил. КМ) (у мил. КМ)
2024 1.463 405 834 204 100 7
2023 1.280 340 703 167 87 4
% промјене 14,35 19,02 18,58 21,72 14,40 62,19

Поред распоређених прихода у табели изнад, а по основу посебне путарине за изградњу аутопутева и изградњу и реконструкцију других путева (0,25 КМ), Федерација БиХ је добила додатних 92,2 милиона КМ, Република Српска 60,9 милиона КМ и Дистрикт Брчко 3,1 милиона КМ. Разлика представља резерву на посебном рачуну за путарину у износу од 0,25 КМ.