Обавјештење – овлашћени извозници

Због почетка примјене новог Закона о царинској политици у Босни и Херцеговини Сектор за царине УИО обавијестио је Одсјек за царинске послове регионалних центара о потреби подношења захтјева за нова одобрења за поједностављене царинске поступке и то: одобрење за локално увозно и локално извозно царињење, одобрење за статус овлашћеног пошиљаоца и одобрење за статус овлашћеног примаоца.

С обзиром да се овлашћени извозници који имају одобрен поједностављен поступак доказивања поријекла робе јављају питањем да ли је и код овог поједностављења потребно подносити захтјев за ново одобрење, напомињемо да извозници који имају Одобрење за статус овлашћеног извозника немају обавезу подношења захтјева за ново одобрење јер је правни основ за стицање статуса овлашћеног извозника садржану одредбама међународних споразума о слободној трговини које је Босна и Херцеговина потписала са другим земљама, односно припадајућим протоколима о дефиницији појма „производи с поријеклом“ и начинима административне сарадње, као и Прилогом I – Дефиниција појма „производи с поријеклом“ и методе административне сaрадње Регионалне конвенције о пан-евро-медитеранским преференцијалним правилима о поријеклу робе, а не одредбама Закона о царинској политици у БиХ и Одлуке о спровођењу Закона о царинској политици у Босни и Херцеговини.