Квалификоване електронске потврде

Е-Услуге

Управа за индиректно опорезивање је испунила све прописане услове за издавање квалификованих електронских потврда које ће омогућити електронско пословање, односно коришћење електронских докумената са правном снагом папирног документа у складу са Законом о електронском документу, те је дана 12.05.2021. године уписана у евиденцију овјерилаца која се води у Министарству комуникација и транспорта БиХ, Канцеларија за надзор и акредитацију.

Детаље везане за поступак издавања квалификованих електронских потврда можете пронаћи на линку https://ca.uino.gov.ba/ .

У претходном периоду УИО је предузимала активности и на уређењу електронског пословања са УИО, те је већ понудила одређене услуге подношења електронских докумената уз коришћење квалификованих електронских потврда,

На овај начин омогућили смо својим корисницима омогућавајући им да на једном мјесту могу поднијети сву потребну документацију за регулисање ових области (издавање квалификованих електронских потврда и електронско пословање са УИО уз коришћење квалификованих електронских потврда).