Електронско пословање

Имајући у виду да је опредјељење Управе за индиректно опорезивање дигитализација пословних процеса гдје год је то могуће, а са циљем олакшања у функционисању пословне заједнице у Босни и Херцеговини, односно олакшања у остваривању права и обавеза учесника у поступцима који се воде код Управе за индиректно опорезивање, Управа је максимално усмјерила људске и техничке ресурсе како би се у што краћем року обезбиједиле нормативне и техничке претпоставке за информатизацију што већег броја пословних процеса а што, између осталог, подразумијева и обезбјеђивање услова за прихватање електронских докумената који су издати од других субјеката, а који су потписани квалификованим електронским потписом.

С тим у вези, Управа за индиректно опорезивање је у претходном периоду предузимала активности на уређењу електронског пословања са Управом за индиректно опорезивање, те су у оквиру ових активности, између осталог, донешена и акта за електронско пословање:

 • Општи услови за електронско пословање са Управом за индиректно опорезивање,
 • Корисничко упутство за електронско пословање са Управом за индиректно опорезивање уз кориштење квалификованог електронског потписа ("Службени гласник БиХ", број 40/23) (02.06.2023.)
  • Прилог 1 - Уговор о коришћењу Информационог система за електронско пословање са Управом за индиректно опорезивање
  • Прилог 2 - Пријава заступника за регулисање е-пословања
  • Прилог 3 - Одјава заступника за регулисање е-пословања
  • Прилог 4 - Пријава заступника
  • Прилог 5 - Одјава заступника.

Претходно наведену документацију везану за електронско пословање са Управом за индиректно опорезивање можете пронаћи  овдје: https://www.uino.gov.ba/portal/sr/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b8/%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b8/.

Наиме, прва електронска услуга уз употребу квалификоване електронске потврде коју је понудила Управа за индиректно опорезивање је омогућена учесницима у провозном царинском поступку који од 01.08.2022. године царинске пријаве за провоз потписане квалификованим електронским потписом подносе електронским путем.

Активно се ради на имплементацији других електронских услуга уз употребу квалификованог електронског потписа као што су подношење ПДВ и ПДА пријава, подношење увозних и извозних царинских пријава и друго, те се у складу са тим врши прилагођавање, како Информационог система Управе за индиректно опорезивање, тако и аката и образаца који уређују електорнско пословање у тој области.

Поред претходно наведених активности, Управа за индиректно опорезивање је испунила и све прописане услове за издавање квалификованих електронских потврда које ће омогућити електронско пословање.

Имајући у виду да је издавање квалификованих електронских потврда у БиХ и електронско пословање уз коришћење истих сасвим нова област, УИО је на овај начин олакшала својим корисницима који сада на једноставан начин и на једном мјесту могу поднијети сву потребну документацију за регулисање ових области.

Циљ Управе за индиректно опорезивање је да у наредном периоду у потпуности пређе на беспапирно пословање са обвезницима индиректних пореза, који ће уз посједовање квалификоване електронске потврде издате од стране Управе за индиректно опорезивање, сва своја права и обавезе моћи остварити пуно брже, једноставније и јефтиније, искључиво електронским путем.

Поступак регулисања електронског пословање са Управом за индиректно опорезивање:

 1. Овлаштени представник правног лица (корисника) попуњава, потписује и, лично или путем поште, подноси Управи за индиректно опорезивање сљедећу документацију:
  • Уговор о кориштењу информационог система за електронско пословање са Управом за индиректно опорезивање
  • Пријаву заступника за регулиcање е-пословања са УИО (уколико корисник именује лице које ће поред њега моћи вршити пријаву и одјаву заступника – НИЈЕ ОБАВЕЗНО)
  • Пријаву заступника – физичко лице које ће у име корисника обављати електронско пословање са УИО (подношење ПДВ и ПДА пријаве, подношење провозних декларација – NCTS и слично) кориштењем квалификоване електронске потврде
 2. Након извршене верификације достављене документације, службеници Управе за индиректно опорезивање ће путем електронске поште позвати корисника на склапање и преузимање Уговора о коришћењу информационог система за електронско пословање са Управом за индиректно опорезивање.
 3. За комплетирање поступка пријаве заступника за регулирање е-пословања (уколико корисник истог именује) и заступника неопходно је извршити депоновање квалификоване електронске потврде истих.

Документација из тачке 1. се подноси Групи за информационе технологије у неком од регионалних центара УИО:

 • Регионални центар Бања Лука- Улица Младена Стојановића 7, 78000 Бања Лука
 • Регионални центар Мостар- Родоч бб, 88000 Мостар
 • Регионални центар Сарајево - Змаја од Босне 47б, 71000 Сарајево
 • Регионални центар Тузла- Улица Митра Трифуновића Уче 161, 75000 Тузла

Видео упутства за електронско пословање можете наћи на сљедећем линку: https://www.youtube.com/@uinobih7229