УИО

Управа за индиректно опорезивање
Босне и Херцеговине

Добродошли Сектор за царине Почетна Почетна

Google


УИО Интернет
Сектор за царине Управе за индиректно опорезивање чини заправо царинску службу Босне и Херцеговине. По броју запослених Сектор за царине је највећа организациона цјелина УИО. Одговорности службеника овог сектора су спровођење царинских, спољотрговинских, девизних и других прописа из области царинске политике БиХ.
Службеници овога Сектора обављају увозне и извозне процедуре на 40 путних граничних прелаза, 30 царинских испостава, 4 гранична прелаза на аеродромима, 3 поштанска гранична прелаза и 8 жељезничких, те врше царинске процедуре у 4 слободне зоне. Рад на терену координише се из Средишњег уреда УИО, те четири регионална центра.
Службеници Сектора задужени су за наплату свих царинских дажбина, акциза на увозне производе, путарина, као и за обрачун и наплату ПДВ-а при увозу. Уз наплату дажбина, Сектор за царине, у сарадњи с другим институцијама и инспекцијским службама, сноси велики дио одговорности за безбједност грађана БиХ.
Спрјечавање уноса забрањених роба и супстанци, као и спрјечавање илегалног кретања роба и људи су одговорности овога дијела службеника УИО.

Помоћник директора у Сектору за царине Здравко Цвјетиновић, дипл. економиста
Здравко Цвјетиновић, дипломирани економиста
помоћник директора
Сектор за царине

 

 

 

 

 

 

 

Унутрашње организационе јединице Сектора за царине су: Одсјек за тарифу и вриједност, Одсјек за процедуре и Одјсек за контролу. 

Контактирајте нас
info@uino.gov.ba


Поступак провоза над робом
која се креће кроз неумски коридорЦаринске мјере
заштите права интелектуалне својинеОбавезујуће информације о сврставању робе према Царинској тарифи БиХ
(ОИТ)


Обједињени списак роба
које подлијежу контроли
надлежних инспекцијских
органа

Допуна Обједињеног спискa роба
које подлијежу контроли
надлежних инспекцијских
органа

Kvote
Стање квота
Централна база сврставања роба
према Царинској тарифи БиХKvote
ШТА МОЖЕТЕ САЗНАТИ
О КАРНЕТУ АТА?
ОБАВЕЗА РЕГИСТРОВАЊА У ЕОРИ СИСТЕМ
ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ИЗ ТРЕЋИХ ЗЕМАЉА
- додатне информације