UINO BiH

Uprava za indirektno oporezivanje
Bosne i Hercegovine

Dobrodošli Povrat PDV-a diplomatskim i konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama, članovima tih misija i njihovih porodica, u skladu s članom 29. stav 1. tačka 1.-3. Zakona o PDV-u Početna Početna