UINO

Uprava za indirektno oporezivanje
Bosne i Hercegovine

Dobrodošli Provjerite ispravnost Vaše PDV prijave Početna Početna

Google


UNO Internet
I Isporuke i nabavke (svi iznosi iskazani bez PDV)
  Izlazi   Ulazi
Isporuke: (uključujući i one u vanposlovne svrhe) osim onih u poljima 12 i 13:
11 Error provider
SVE nabavke osim onih u poljima 22 i 23:
21 Error provider
Vrijednost izvoza:
12 Error provider
Vrijednost uvoza:
22 Error provider
Isporuke oslobođene plaćanja PDV:
13 Error provider
Vrijednost nabavke od poljoprivrednika:
23 Error provider
II Izlazni PDV
   
Od registrovanih obveznika PDV osim iznosa u poljima 42 i 43:
41 Error provider
   
PDV na uvoz:
42 Error provider
PDV obračunat na izlaze
 
Paušalna naknada za poljoprivrednike:
43 Error provider
(dobra i usluge)
51 Error provider
Ulazni PDV (ukupno)
61 Error provider
Iznos PDV za uplatu/povrat
Razlika polja 51 i 61
71 Error provider
III Statistička vrijednost PDV
PDV na isporuke neregistrovanim osobama za PDV u: 
Federacija BiH
32 Error provider
Republika Srpska
33 Error provider
Brčko Distrikt
34 Error provider