Царинска тарифа

Carinska tarifa predstavlja sistematizovan spisak roba koje podilježu naplati carine, sa naznačenim carinskim stopama. Uspostavljena je Zakonom o carinskoj tarifi („Službeni glasnik BiH“ br. 58/12).

Svrstavanje robe u carinsku tarifu predstavlja određivanje tarifnog stava za tu robu. Tarifni stav sastoji se od: tarifne oznake, naimenovanja robe i stopa carine.

Carinska tarifa obuhvata:

  1. nomenklaturu roba koja je u skladu s Harmoniziranim sistemom i s Kombiniranom nomenklaturom koju koristi Evropska unija;
  2. konvencionalne carinske stope (najpovlaštenija nacija - MFN) koje se primjenjuju na robu obuhvaćenu nomenklaturom;
  3. preferencijalne carinske stope u skladu s međunarodnim sporazumima koje je BiH zaključila s određenim zemljama ili grupama zemalja;
  4. privremene suspenzije i privremena smanjenja stopa, mjere zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza, antidampinške i kompenzatorne mjere i privremene tarifne kvote;
  5. ostale mjere predviđene propisima BiH.

Sastavni dio carinske tarife čine Opšta pravila od 1. do 6. o svrstavanju roba u carinsku tarifu, kao i Pravila o jedinstvenoj carinskoj stopi.

Carinska tarifa se usvaja na godišnjem nivou,  odlukom Vijeća ministara BiH, odnosno Vijeće ministara BiH donosi odluku o usvajanju carinske tarife za narednu godinu do 20. decembra tekuće godine.

Обавеза регистровања у ЕОРИ систем и Обједињени списак роба које подлијежу контроли