Царинска лабораторија

Одсјек за царинску лабораторију дјелује у оквиру Сектора за царине Управе за индиректно опорезивање БиХ.
Царинска лабораторија обавља послове у вези лабораторијског испитивања узорковане робе с циљем сврставања робе према Царинској тарифи БиХ и наплате припадајућих дажбина.
Својим знањем и аналитичком опремом даје потребну стручну и техничку подршку приликом провјере захтјева постављених прописима и стандардима за чију је примјену задужена Управа за индиректно опорезивање БиХ.