Административне таксе

Обавјештавамо вас да је Министарство финансија и трезора БиХ донијело Наредбу о уплатним рачунима која је објављена у “Службеном гласнику БиХ” број 30/23 од 28.04.2023. године, а која ступа на снагу осам дана од дана објављивања (06.05.2023. године).

Према Наредби уплатни рачуни за административне таксе припадају јединственом рачуну трезора БиХ (ЈРТ), а називи и бројеви уплатних рачуна су сљедећи:

  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)

Наредбом је прописана нова врста прихода:

Назив врсте прихода Брста прихода Буџетска организација
Приходи од наплате трошкова принудне наплате УИО БиХ 723113 1601999

У вези са наведеним, потребно је даном ступања на снагу Наредбе приликом наплате прописаних административних такси, прихода од режијских трошкова, те наплате трошкова принудне наплате, примјењивати важеће уплатне рачуне односно своје, инструкције благовремено ажурирати како би се створили сви неопходни услови за уплату јавних прихода на Јединствени рачун трезора БиХ.

Уплатни рачун за уплату средстава на име штампања акцизних и евиденцијских маркица остаје непромијењен; Уникредит банка д.д. Мостар број: 3380002210004907.

 

Поврат погрешно уплаћених административних такси

У случају поврата погрешно уплаћених административних такси предвиђено је да се поврат погрешно уплаћених такси врши по захтјеву странке који упућује према Управи за индиректно опорезивање.
Управа, рјешавајући по захтјеву странке, доноси Рјешење о поврату административне таксе, које прослијеђује Министарству финансија и трезора БиХ на реализацију Рјешења. Подносилац захтјева за поврат је ослобођен плаћања административне таксе за тај захтјев.

Да бисмо избјегли било какву могућност забуне наглашавамо да се захтјев подноси Управи само у случају када се тражи поврат погрешно уплаћене таксе за списе и радње које је радила Управа. У случају погрешне уплате таксе за радње које је предузимала нека друга институција обратићете се тој институцији.

Мишљење о прихватању потврда о извршеним плаћањима путем електронског банкарства