Посебна шема у грађевинарству

Порески обвезник (извођач радова који је у посебној шеми у грађевинарству) електронским путем подноси Извјештај о посебној шеми у грађевинарству до 10-ог у мјесецу по истеку пореског периода.
Све додатне информације можете добити на наше контакт телефоне у регионалним центрима од запослених који су непосредно задужени за овај дио услуга које пружа Управа за индиректно опорезивање:

  • РЦ Бања Лука – контакт телефон: 051/222-625;
  • РЦ Мостар – контакт телефон: 036/356-873;
  • РЦ Сарајево – контакт телефон: 033/246-043; 033/246-183;
  • РЦ Тузла – контакт телефон: 035/368-078; 035/368-081; 035/368-089.