Јавни оглас

На основу члана 8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17, 59/22 и 88/23) и Одлуке директора Управе за индиректно опорезивање број: 01-34-2-575/24 од 12.02.2024. године, Управа за индиректно опорезивање расписује ЈАВНИ ОГЛАС за пријем запосленика у радни однос на неодређено вријеме.