Шеф Делегације ЕУ у БиХ и специјални представник ЕУ у БиХ, амбасадор Јохан Затлер посјетио УИО

21.06.2022 | Новости

Управу за индиректно опорезивање данас је посјетио шеф Делегације ЕУ у БиХ и специјални представник ЕУ у БиХ, амбасадор Јохан Затлер. Директор Управе за индиректно опорезивање Др Миро Џакула обишао је са амбасадором Затлером просторије Царинске лабораторије УИО, која је тренутно најмодерније опремљена уз помоћ средстава ЕУ у укупном износу од 1 милион евра. Европска унија је путем Делегације ЕУ у БиХ од успостављања Управе за индиректно опорезивање пружила значајну финансијску и стручну помоћ овој институцији. У протеклом периоду је уложено у изградњу и реконструкцију граничних прелаза око 35 милиона евра, док су улагања у ИТ опрему износила око 12 милиона евра. Поред поменутог ЕУ је кроз IPA фондове са износом од 7 милиона евра финансирала неколико twinning пројеката који су се спроводили у УИО у циљу усклађивања пореског и царинског законодавства у БиХ са легислативом ЕУ. Директор УИО Др Миро Џакула захвалио се овом приликом амбасадору Затлеру и Европској унији због чињенице да су УИО препознали као једну од најважнијих институција у БиХ у коју заиста вриједи улагати и чији су резултати веома значајни за укупну фискалну стабилност свих нивоа власти у БиХ.