Састанак координационог тијела

Меморандум о сагласности између Министарства финансија Републике Хрватске-Царинске управе и Управе за индиректно опорезивање, о међусобној размјени података и информација, потписан је у Бањој Луци 09.02.2022. године. У вези са тим, у просторијама Регионалног центра Мостар дана 01.12.2022. године одржан је 2. састанак координационог тијела за спровођење предметног меморандума. Договорене су даље активности у циљу унапређења сарадње и спречавања свих облика прекограничног криминалитета између наведених управа.