Приходи од индиректних пореза већи 538 милиона КМ

6.05.2022 | Новости

Приходи од индиректних пореза за четири мјесеца 2022. године износили су 3 милијарде и 5 милиона КМ и већи су за 538 милиона КМ или 21,82% у односу на исти период 2021. године када су износили 2 милијарде и 467 милиона КМ.  

Након што је УИО у четири мјесеца 2022. године привреди вратила 650 милиона КМ по основу поврата ПДВ-а, нето прикупљени приходи који су отишли у расподјелу корисницима, а то су држава, ентитети и Брчко дистрикт, износили су 2 милијарде и 355 милиона КМ и већи су за 356 милиона КМ у односу на приходе које су са Јединственог рачуна корисници добили за исти период 2021. године.

Само у априлу 2022. године прикупљено је 776 милиона КМ индиректних пореза што је за 132 милиона КМ више у односу на април 2021. године.

Расподјела прихода у јануару-април 2022. Године

 За финансирање државних институција у четири мјесеца 2022. године распоређен је износ од 254 милиона КМ, идентично као и свих претходних година. Највећи дио прихода од индиректних пореза, као и сав прикупљен вишак прихода, завршио је код ентитета и Брчко дистрикта. Тако је Федерацији БиХ у четири мјесеца 2022. године распоређено 1 милијарда и 283 милиона КМ, Републици Српској 715 милиона КМ и Брчко дистркту 71 милион КМ.

У таблици испод дајемо приказ укупно распоређених средстава ентитетима Брчко дистрикту БиХ са припадајућим спољним дугом за четири мјесеца 2022. године у поређењу са истим периодом прошле године. Сви износи су исказани у милионима КМ.

01.01.-30.04. ФБиХ РС ДБ БиХ
Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг
(у мил. КМ) (у мил. КМ) (у мил. КМ)
2022 1.071 144 600 70 66 3
2021 865 147 479 71 54 3
% промјене 23,74 -2,04 25,37 -1,82 22,12

Поред распоређених прихода у табели изнад, а по основу посебне путарине за изградњу аутопутева и изградњу и реконструкцију других путева (0,25 КМ), Федерација БиХ је добила додатних 67,6 милиона КМ, Република Српска 44,7 милиона КМ и Дистрикт Брчко 2,3 милиона КМ. Разлика представља резерву на посебном рачуну за путарину у износу од 0,25 КМ.