Приходи од индиректних пореза већи за 652 милиона КМ

4.12.2023 | Новости

Приходи од индиректних пореза у једанаест мјесеци 2023. године износили су 9 милијарди и 727 милиона КМ и већи су за 652 милиона КМ или 7,18% у односу на исти период 2022. године када су износили 9 милијарди и 75 милиона КМ.

Само у новембру 2023. године прикупљено је 927 милиона КМ индиректних пореза што је за 64 милиона КМ више у односу на новембар 2022. године.

Након што је УИО извршила поврат ПДВ-а привреди у износу од 1 милијарду и 984 милиона КМ, нето прикупљени приходи који су отишли у расподјелу корисницима у периоду јануар-новембар 2023. године, а то су држава, ентитети и Брчко дистрикт, износили су 7 милијарди и 743 милиона КМ и већи су за 557 милиона КМ у односу на приходе које су са Јединственог рачуна корисници добили у истом периоду 2022. године.

РАСПОДЈЕЛА ПРИХОДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-НОВЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

 За финансирање државних институција у периоду јануар-новембар 2023. године распоређен је износ од 937 милиона КМ. Вишак прикупљених прихода од индиректних пореза завршио је на рачунима ентитета и Брчко дистрикта. Тако је Федерација БиХ добила 4 милијарде и 198 милиона КМ, Република Српска 2 милијарде и 314 милиона КМ, и Дистрикт Брчко 234 милиона КМ.

У таблици испод дајемо приказ укупно распоређених средстава ентитетима и Дистрикту Брчко са припадајућим спољним дугом у периоду јануар-новембар 2023. године у поређењу са истим периодом прошле године. Сви износи су исказани у милионима КМ.

01.01.-30.11. ФБиХ РС ДБ БиХ
Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг
(у мил. КМ) (у мил. КМ) (у мил. КМ)
2023 3.204 788 1.786 392 216 11
2022 3.247 503 1.814 241 206 8
% промјене -1,31 56,71 -1,49 63,07 4,74 49,60

Поред распоређених прихода у таблици изнад, а по основу посебне путарине за изградњу аутопутева и изградњу и реконструкцију других путева (0,25 КМ), Федерација БиХ је добила додатних 206 милиона КМ, Република Српска 136 милиона КМ и Дистрикт Брчко 6,9 милиона КМ. Разлика представља резерву на посебном рачуну за путарине.