Приходи од индиректних пореза већи за 201 милион КМ

1.04.2024 | Новости

Приходи од индиректних пореза у прва три мјесеца 2024. године износили су 2 милијарде и 630 милиона КМ и већи су за 8,29 % или за 201 милион КМ, у односу на исти период 2023. године када су износили 2 милијарду и 429 милиона КМ.  

Након што је УИО у прва три мјесеца 2024. године привреди вратила 523 милиона КМ по основу поврата ПДВ-а, нето прикупљени приходи који су отишли у расподјелу корисницима, а то су држава, ентитети и Брчко дистрикт, износили су 2 милијарду и 107 милиона КМ и већи су за 240 милиона КМ у односу на приходе које су са Јединственог рачуна корисници добили за исти период 2023. године.

 Само у мјесецу марту 2024. године прикупљено је 873 милиона КМ индиректних пореза што је за 15 милиона КМ више у односу на март 2023. године.

РАСПОДЈЕЛА ПРИХОДА У ЈАНУАРУ-МАРТ 2024. ГОДИНЕ

 За финансирање државних институција у прва три мјесеца 2024. године распоређен је износ од 250 милиона КМ. Сав вишак прихода од индиректних пореза завршио је у ентитетским касама и код Брчко дистрикта. Тако је Федерацији БиХ распоређен износ од 1 милијарда и 139 милиона КМ, Републици Српској износ од 638 милиона КМ и Брчко дистрикту износ од 64 милиона КМ.

У таблици испод дајемо приказ укупно распоређених средстава ентитетима и Брчко дистрикту са припадајућим спољним дугом за прва три мјесеца 2024. године у поређењу са истим периодом прошле године. Сви износи су исказани у милионима КМ.

01.01.-31.03. ФБиХ РС ДБ БиХ
Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг
(у мил. КМ) (у мил. КМ) (у мил. КМ)
2024 859 227 500 103 57 5
2023 744 230 422 105 51 4
% промјене 15,46 -1,42 18,56 -1,86 11,24 29,72

Поред распоређених прихода у табели изнад, а по основу посебне путарине за изградњу аутопутева и изградњу и реконструкцију других путева (0,25 КМ), Федерација БиХ је добила додатних 53 милиона КМ, Република Српска 35 милиона КМ и Дистрикт Брчко 2 милиона КМ. Разлика представља резерву на посебном рачуну за путарину у износу од 0,25 КМ.