Приходи од индиректних пореза већи за 234 милиона КМ

5.05.2023 | Новости

Приходи од индиректних пореза за четири мјесеца 2023. године износили су 3 милијарде и 204 милиона КМ и већи су за 199 милиона КМ или 6,61% у односу на исти период 2022. године када су износили 3 милијарде и 5 милиона КМ.  

Након што је УИО у четири мјесеца 2023. године привреди вратила 714 милиона КМ по основу поврата ПДВ-а, нето прикупљени приходи који су отишли у расподјелу корисницима, а то су држава, ентитети и Брчко дистрикт, износили су 2 милијарде и 489 милиона КМ и већи су за 134 милиона КМ у односу на приходе које су са Јединственог рачуна корисници добили за исти период 2022. године.

Само у априлу 2023. године прикупљено је 775 милиона КМ индиректних пореза.

 РАСПОДЈЕЛА ПРИХОДА У ЈАНУАРУ-АПРИЛ 2023. ГОДИНЕ

 За финансирање државних институција у четири мјесеца 2023. године распоређен је износ од 333 милиона КМ. Највећи дио прихода од индиректних пореза, као и сав прикупљен вишак прихода, завршио је код ентитета и Брчко дистрикта. Тако је Федерацији БиХ у четири мјесеца 2023. године распоређено 1 милијарда и 331 милион КМ, Републици Српској 725 милиона КМ и Брчко дистркту 74 милион КМ.

У таблици испод дајемо приказ укупно распоређених средстава ентитетима и Брчко дистрикту са припадајућим спољним дугом за четири мјесеца 2023. године у поређењу са истим периодом прошле године. Иако је УИО прикупила више средстава од индиректних пореза у току спољни дуг ентитета знатно већи у овој години у односу на 2022. годину. Износи за отплату спољног дуга се одбијају прије расподјеле прихода корисницима. Сви износи су исказани у милионима КМ.

01.01.-30.04. ФБиХ РС ДБ БиХ
Дозначено Спољни  дуг Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг
(у мил. КМ) (у мил. КМ) (у мил. КМ)
2023 980 286 546 136 68 4
2022 1,071 144 600 70 66 3
% промјене -8.50 98.82 -9.10 96.17 2.64 17.39

Поред распоређених прихода у табели изнад, а по основу посебне путарине за изградњу аутопутева и изградњу и реконструкцију других путева (0,25 КМ), Федерација БиХ је добила додатних 64,5 милиона КМ, Република Српска 42,6 милиона КМ и Дистрикт Брчко 2,1 милиона КМ. Разлика представља резерву на посебном рачуну за путарину у износу од 0,25 КМ.