Почела имплементација Twinning пројекта “Јачање капацитета Управе за индиректно опорезивање”

6.12.2023 | Новости

 Данас је у Управи за индиректно опорезивање одржан 1. састанак Управног одбора Twinning пројекта „Јачање капацитета УИО“ на коме су били присутни партнери у пројекту из земаља чланица ЕУ Италије и Литваније и представница Делегације ЕУ. Састанком је предсједавао директор УИО др Зоран Тегелтија који је истакao важност овог пројекта за Управу, те дао подршку у раду на остваривању резултата пројекта који су веома захтјевни и важни за даље унапређење рада и ефикасности Управе за индиректно опорезивање.

Пројекат финансира ЕУ из средстава IPA 2020. Општи циљ пројекта, вриједног 1.000.000 ЕУР је даље усклађивање законодавства и пракси БиХ са правном стечевином Уније и примјена законодавства, пракси и Споразума о стабилизацији и придруживању у области индиректног опорезивања. Пројекат има за циљ побољшати свеукупни учинак УИО примјеном нових закона, поступака и добро развијених ефикасних система царинских, ПДВ и акцизних контрола.

Подршка и изградња капацитета за даље усклађивање царинског и пореског законодавства, процедура и стандарда са правном стечевином Уније је неопходна како би се створили бољи услови за ефикасније законодавство и на тај начин допринијело ефикаснијем функционисању УИО, посебно у подручју борбе против царинских и фискалних превара, као и других негативних ефеката прикупљања прихода. Поред тога, процедуре и праксе које се примјењују у управама држава чланица ЕУ (које се баве индиректним опорезивањем) требају бити представљени УИО и примјењени, узимајући у обзир законодавни оквир и ИТ могућности Босне и Херцеговине.

Пројекат имплементира: Агенција Министарства привреде и финансија EUTALIA, Рим, Италија

Twinning партнери:

  • – Италијанска управа за царине и монополе, Рим, Италија
  • – Италијанска управа прихода, Рим, Италија
  • – Министартсво финансија Републике Литваније (Царинска управа), Вилниус, Литванија
  • – Управа за индиректно опорезивање, Босна и Херцеговина

Временско трајање пројекта:

Имплементација пројекта је почела 25.09.2023. године и трајаће 24 мјесеца.

Активности пројекта:

  1. Усклађивање царинског и пореског законодавства (царина, ПДВ, акциза, принудна наплата, провоз)
  2. Развој организационе културе управљања царинcким ризицима
  3. Подршка Одјељењу за интерну ревизију УИО
  4. Подршка стручном тиму за провођење FATF Акционог плана (FATF –Financial Activities Task Forces- Радна група за финансијске активности)