Потписан меморандум о размјени података

13.12.2022 | Новости

У оквиру конференције „CEFTA WEEK 2022“ која је одржана у Бриселу, потписан је меморандум о сагласности о размјени података Управе за индиректно опорезивање и царинских служби земаља у окружењу.

Испред Управе за индиректно опорезивање Загорка Гојковић потписала је Меморандум о сагласности о размјени података између Управе за индиректно опорезивање и Царинске управе Хрватске. Такође, на истом догађању, представници Царинске управе Хрватске и Управе прихода и царина Црне Горе потписали су Меморандум о сагласности о размјени података између царинских тијела Републике Хрватске и Црне Горе.

Потписивање ових Меморандума дио је иницијативе повезивања Зелених коридора успостављених на подручју ЕУ и оних на подручју странака CEFTA-е, чија је сврха шира трговинска и прометна интеграција странака CEFTA-e са сусједним држава ЕУ, те уједно и прилика за јачање царинске сарадње уопштено. Сличне Меморандуме, у оквиру иницијативе, већ су потписала и друга царинска тијела држава чланица ЕУ са царинским тијелима странака CEFTA-e.